Đăng nhập W88 hàng ngày nhận thưởng

Điều Kiện Và Điều Khoản:

Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 1/3/2018 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 31/3/2018.
Thành Viên cần đăng nhập vào trò chơi Vua Câu Cá bằng thiết bị di động và có cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:
ĐĂNG NHẬP VÀO TRÒ CHƠI GIẢI THƯỞNG

dang nhap hang ngay nhan thuong w88

W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.
Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

, ,